Retspleje

Præst og kirke indgår forlig

Hverken præst eller menighedsråd vil udtale sig i strid om skimmelsvamp.

Selv om en rapport i sin tid kaldte den gamle præstegård i Asaa for uegnet som menneskebolig, ville Asaa Menighedsråd i første omgang ikke anerkende noget erstatningskrav fra præsteparret Bodil og Peter Bandholm. Nu har det tidligere præstepar Bodil og Peter Bandholm fået oprejsning. I retten i Hjørring er der indgået et forlig mellem præsteparret og Asaa Menighedsråd. Både menighedsråd og præstepar har - som et led i forliget - pålagt hinanden gensidig tavshedspligt omkring udfaldet af dommen. Peter Bandholm kan dog sige så meget, at han er glad for, at flere års tovtrækkeri er slut, og at der er fundet en løsning ved et forlig. Præsteparret måtte flytte ud af præsteboligen i 2006, efter at Bodil Bandholm var blevet syg. Det menes, at være skimmelsvamp, der var årsag til sygdommen. Mange gange var fugtskaderne forsøgt udbedret, men lige lidt hjalp det. Den daværende provst tilbød at ophæve bopælspligten, men det takkede Peter bandholm nej til, idet det så ville give ham mundkurv på omkring præstegården. I 2006 udtalte Peter Bandholm til NORDJYSKE Stiftstidende, at han indirekte følte sig tvunget væk fra præstejobbet. Han stoppede i 2007. Sundhedsfarligt En rapport fra civilingeniørfirmaet Brix & Kamp konkluderede i 2006, at "Asaa Præstegård er så inficeret af skimmelsvamp, at man kan blive syg af at bo dér". Civilingeniør Henrik Jensen fra Brix & Kamp sagde allerede dengang, at han ikke ville råde nogen til at bo i præstegården. Han ville kun tilråde sunde og raske mennesker at opholde sig kort tid i præstegården. Ej heller kunne overnatning i præstegården anbefales. Brix & Kamp udarbejdede en omfattende renoveringsplan, men menighedsrådet valgte i stedet at bygge en helt ny præstegård. Den blev da også efterfølgende jævnet med jorden, og der blev opført en helt ny præstegård, der i dag bebos af Peter Bandholm afløser, Jeanette Geller. Galt flere steder Da Bodil og Peter Bandholms krav mod Asaa Menighedsråd omkring Bodil Bandholms sygdom og præstefamiliens effekter, der var blevet skadet, ikke blev imødegået, endte sagen i retten. Der har været flere retsmøder, inden de to parters advokater indgik forlig. Peter Bandholm står over for NORDJYSKE Medier fast på, at han er pålagt tavshedspligt. - Men jeg kan sige så meget, at der er andre, der er kommet i samme situation, der har henvendt sig til mig. - Det har vist sig, at der er mange præstegårde, der er befængt med skimmelsvamp, så der er flere, der gerne vil have råd omkring forsikringsforhold med mere.

Forsiden