EMNER

Præst siger farvel

GISTRUP: I dag er der afskedsgudstjeneste først i Gistrup Kirke kl. 8.30 og i Gunderup Kirke kl. 10.00, og begge steder vil provst og sognepræst Jørgen Juul prædike for sidste gang efter 31 år i et job, der er udøvet med præcision og med stor omtanke for alle de mennesker, der har været i berøring med Jørgen Juul. Efter gudstjenesten i Gunderup er der i præstegården arrangeret en sammenkomst for alle forhåndstilmeldte fra de tre sogne i Gistrup, Gunderup og Nøvling, som har vist interesse for at tage afsked med Birthe og Jørgen Juul. mølbæk