Præstbro mindes gamle dage

Stor lokalhistorisk udstilling om fortid, nutid og fremtid

Kortet er fra 1910 og viser tre tjenestepiger fra Præstbro Gæstgivergaard, der har været nede ved Voer Å for at hente vand til dagens fornødenheder på Gæstgivergaarden.Forretningen til venstre er Casper Jensens Manufakturhandel.I baggrunden ses Præstbro Mølle, der blev revet ned i slutningen af 1980’erne.
Kunst 15. januar 2007 05:00

PRÆSTBRO: Efter at Sæby Museum og Arkiv har haft udstillinger i Thorshøj og Hørby - om den moderne landsby - er turen nu kommet til Præstbro. Fælles for alle tre landsbyer er, at der engang var en jernbane, som blev nedlagt en gang i slutningen af 1960’erne. Koordinator på alle tre udstillinger, for Sæby Museum og Arkiv er Anne Christoffersen, Nørre Sundby, der fortæller. Nutid og Fremtid - Turen er nu kommet til Præstbro i denne sammenhæng, og er det sidste projekt i denne omgang. Udstillingen finder sted, i dagene lørdag 20. og søndag den 21. januar, i klubhuset på Agernvej i Præstbro. Udstillingen er lokalhistorisk og er en plancheudstilling der er delt ind i tre sektioner. Præstbro i Nutid, Fremtid samt Tilbageblik i Præstbro. Fremtids- og Nutidsplanchen står juniorklubben i Præstbro for, under ledelse af Irene Jensen. - Her har 12 børn den sidste tid givet deres bud på både nutid og fremtid i Præstbro, ved simpelthen at have lagt et større arbejde i billeder, udklip og klistret så det efterhånden er blevet et flot resultat, som tiden er skredet frem, siger Anne Christoffersen. Med hensyn til Tilbageblik er det formanden for Lokalhistorisk Forening for Lyngså og Omegn, Ole Christensen, der er blevet bedt om at sætte en udstilling op. Han fortæller: - Jeg har i mange år samlet på lokalhistorisk materiale, og det er efterhånden blevet til en del, også om Præstbro. Da Sæby Museum og Arkiv rettede en henvendelse til mig, sagde jeg ja. Jeg er godt i gang med at finde plancher og materiale frem og har en masse interessante ting om Præstbro. - Jeg blev bedt om at lave en udstilling der dækker perioden omkring 1900 - 1960. Denne periode er nok noget af det mest spændende ved Præstbro. Her blev jernbanen indviet 18. juli 1899 og lukket igen 31. marts 1968. Præstbro Station havde godsspor, gennemgående hovedspor samt rangérspor. Svinefold Desuden var der læsserampe, pakhus og svinefold. Svinefolden brugte omegnens bønder til at levere grise til slagteriet. Dette medførte at stationsforstanderen havde den flotte statelige titel af vejer og måler, da det var ham, der havde ansvaret for at svinene blev vejet inden indleveringen. - Alt dette har jeg masser af materiale om på udstillingen, siger Ole Christensen. Træffes på udstillingen Begge dage er jeg at træffe på udstillingen, og hvis der er nogen, der har noget materiale af lokalhistorisk værdi, er jeg mere end interesseret heri. - Er det for eksempel ting i lokalhistorisk forening vi ikke må få, så vil vi meget gerne have lov til at kopiere eller affotografere emnet, siger han.FEP/W.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...