Jerslev

Præste-gård får nyt tag

JERSLEV:Der er planlagt en renovering af taget og tagetagen på Jerslev Præstegård. Præstegården blev opført i 1923, og taget på husets nordside er udskiftet for snart en generation siden, og nu er turen så kommet til tagstenene på sydsiden, der længe har trængt til at blive fornyet. Ved samme lejlighed vil der ske en udbedring af de skader, der allerede er sket som følge af det utætte tag, og gulve og badeværelse på loftet bliver renoveret. Arbejdet vil vare i omkring fem måneder, og det indledes nu. På parkeringspladsen foran præstegården vil der blive opstillet en skurvogn til præstefamilien, så kontor og konfirmandstue så vidt muligt ikke berøres af byggeriet, og så lokalerne kan benyttes fortsat.