Præstegården på Øland udbygges for en million

Der skal opføres en tilbygning på ca. 60 kvadratmeter, som skal rumme dobbeltkontor til præst og præstesekretær og et mindre mødelokale til menighedsrådsmøder og samtalerum for præsten.

Tilbygningen til Øland Præstegård placeres ved konfirmandstuen i bygningens østlige ende - til venstre i billedet.

Tilbygningen til Øland Præstegård placeres ved konfirmandstuen i bygningens østlige ende - til venstre i billedet.

- Udbygningen er hårdt tiltrængt, fordi der er for lidt plads, fortæller menighedsrådets formand Orla Højmark. Der har hidtil været kontor i et depotrum, og konfirmandstuen har delvis fungeret som depot. Nu kan vi få ryddet op i konfirmandstuen. Vi har allerede renoveret lokalet. Det er blevet malet og forsynet med nye møbler. Byggeriet skal ud i offentlig høring i 14 dage, fordi præstegården ligger i landzone. Der holdes licitation 11. august. Orla Højmark venter, at byggeriet kan indledes til september og være færdigt i slutningen af november. Tilbygningen vil blive opført som en vinkel på konfirmandstuen, der ligger i den østlige ende af præstegården. Byggeriet omfatter også en mindre udvidelse af præstegårdens garage. Menighedsrådet solgte for nogle måneder siden den landbrugsjord, der hørte til præstegården. - Salget indbragte 1,7 mio.kr., så vi kan selv finansiere byggeriet, pointerer Orla Højmark. Udvidelsen af præstegården skal også ses i relation til, at Øland skal have ny præst inden for et par år. - Sognepræst Gunvor Gadegaard har meldt ud, at hun stopper i 2010. Og vi vil gerne have, at forholdene i præstegården er i orden, så vi kan byde den nye præst gode forhold, siger menighedsrådets formand. Der er ca. 600 sognebørn på Øland.