EMNER

Præsten tager orlov

På det seneste menighedsrådsmøde i Sæby Sogn behandlede medlemmerne en ansøgning fra sognepræst Keld Skovgaard, der søger om orlov i tre måneder fra 1. januar 2004 og tre måneder frem. Menighedsrådet har nu forfattet et brev til biskoppen, hvori Sæby Sogn anmoder om en vikar i perioden.