Præstens studentermix: Salsa og Gud og sex

Film 24. september 2002 08:00
AALBORG: Som skabt til den aktuelle debat om bl.a. prostitution og pornogrqafi på offentlige steder - selv om emnet er planlagt forlængst - har Studenterpræsten og AOF i Aalborg i aften debatmøde i Studenterhuset om sex. Er sex meningen med livet? lyder et af de provokerende spørgsmål, og der stilles ind på flere vinkler: Er pornoficeringen af samfundet udtryk for frigjorthed, brud på tabuer eller for kommercialisering af seksualiteten? Hvad betyder den for unges seksualitet og for kønnenes syn på hinanden? Debatten åbnes af forfatteren Per Straarup Søndergaard, som med udgangspunkt i sin bog "Ung i en pornotid"fortæller om, hvordan porno sætter sit præg på det offentlige rum, og han lægger op til diskussion om de andre spørgsmål. Debatten er det andet arrangement i den stribe hen over efteråret, som Studenterpræsten & Co - Ib Skotte Henriksen og Christian Staghøj - har tilrettelagt. Mødet i aften ararrangeret i samarbejde med AOF, og der er entre på 20 og 40 kroner for henholdsvis studenter og andre interesserede. Næste punkt på programmet er 7. oktober til et arrangement med filminstruktøren Niels Arden Oplev, som fortæller og viser klip fra sit film- og TV-arbejde. Titlen lyder: "Fra Portland over Rejseholdet til Fukssvansen". Det er også fra og til i titlen til en aften med forfatteren, salmedigteren og frimenighedspræsten Steen Kaalø 30. oktober, nemlig "Fra kartoffelskræller til salmedigter", og arrangementet begynder med fællesspisning i Studenterhuset og en temagudstjeneste i Budolfi Kirkes krypt med Steen Kaalø. I november byder programmet først på salsa-undervisning med tilhørende videnskabeligt funderet beretning om byliv og bevægelseskultur i Havanna og ugen efter på et "Portræt af Gud". Det tegnes af instruktøren Jon Bang Carlsen med udgangspunkt i den film, han har lavet med samme titel. Endelig sidste arrangement før jul er De ni læsninger", som gennemføres i Klosterkirken, inden der er adventshygge i Studenterhuset med æbleskiver og gløgg. Ud over de vidtfavnende, foredrags- og debataftener har studenterpræsterne også tilbud om studiekredse, nemlig om de tre store danske tænkere, Kierkegaard, Løgstrup og Villy Sørensen, en bibelmaraton, som løber hver fjortende dag, og en studiekreds om Verdens religioner og religionernes verden. Udgangspunktet for semestrets tilbud er taget i et citat af Weekendavisens Kulturredaktør Henrik Wivel: Det er helt notorisk ikke muligt at tænke uden om kristendommen og dens fortællinger. De udgør sammen med den græske antik fundamentet under hele den vestlige verdens kultur. Og trosformerne bliver parthaver i ens liv, som talemåder og tanke, som virkelighed. Erkendt eller uerkendt. - Derfor vil vi, siger studenterpræsterne om deres program, gerne invitere til et livtag med kristendommens - og andre store religioners - fortællinger, idet vi håber, I vil lade jer udfordre til jeres egne overvejelser over, hvad der er vigtigt i livet og historierne om det. -trix.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...