Præster får stress

Flere og flere bukker under for arbejdspresset

KØBENHAVN:Præsterne i den danske folkekirke bliver mere og mere stressede, og stadig flere præster bukker under for arbejdspresset og må sygemeldes i længere tid. Siden en rapport om præsternes arbejdsmiljø for tre år siden konstaterede, at op mod hver femte præst følte sig stresset på grund af stigende arbejdsbyrder, er situationen blot blevet værre og værre, vurderer formanden for Den danske Præsteforening, Helle Christiansen. - Vi har gennem de seneste år set en stigning i antallet af tilfælde, hvor præster rammer en mur, hvor arbejdspresset bliver så stort, at de ikke kan klare det mere. Det kan føre til sygemeldinger og i yderste konsekvens føre til, at præsten føler sig presset til at tage sin afsked, siger Helle Christiansen til Ritzau. Rapporten fra 2002 anbefalede, at der blev ansat flere præster for at lette arbejdspresset, og det er stadigvæk den indlysende løsning på problemet, mener Helle Christiansen. - I forhold til de arbejdsopgaver, der er, mangler der efter vores skøn i øjeblikket mindst 40 præstestillinger. Det tal skjuler store geografiske forskelle. Nogle steder er det meget tilpas og kører godt, men så er der steder, hvor det går galt. - Vi har en god tradition for, at præsterne selv styrer deres arbejdsdag, men det gør undertiden, at engagementet kan løbe af med en, og når præsterne så også oplever en reel merbelastning, for eksempel fordi de skal være vikarer i nabosognet, risikerer man, at det lille læs på et tidspunkt tipper, siger Helle Christiansen. Hun peger også på, at antallet af henvendelser til præsterne vokser. Et lovforslag fra kirkeminister Bertel Haarder (V), som vil give mulighed for at ansatte præster for lokale midler, vil ifølge Helle Christiansen kunne afhjælpe noget af problemet, men det er ikke nok. - Hver eneste dag er der nogen, der nærmer sig eller falder ud over kanten, hvor det bare ikke går længere, derfor synes vi, at tiden er langt overskredet i forhold til at komme med nogle konkrete redskaber, der kan afhjælpe problemerne for de præster, der er ramt, siger Helle Christiansen. /ritzau/