EMNER

Præster må aflyse gudstjenester

NORDJYLLAND: Lige nu er en præst i Aalborg Stift ved at finde ud af, hvad han skal få sin søndag til at gå med. Der kom nemlig ingen til den planlagte gudstjeneste i sognekirken. Og det er ikke nogen enestående begivenhed. Hver eneste søndag må én af stiftets 220 præster tage sig en ufrivillig fridag, fordi kirken er tom. Siden stiftet begyndte at tælle kirkegængere i april sidste år er 49 gudstjenester søndag formiddag blevet aflyst på grund af manglende interesse. Og næsten hver femte præst må skue ud over en kirke med mellem en og ti tilhørere bænket søndag formiddag. Tællingerne slutter først til maj, men de foreløbige beregninger taler deres klare sprog, og biskop over Aalborg Stift, Søren Lodberg Hvas, er ikke i tvivl om, at tallene skal bruges: - Ikke til nedlæggelser af kirker eller præstestillinger, men til at pege på muligheder og give positiv inspiration til udvikling i sognene. Skal gudstjenestestrukturen laves om? Holder vi for mange gudstjenester, og holder vi nogle af dem på uhensigtsmæssige tider? Det tyder tallene på, mener biskoppen, som peger på, at de små tal for kirkegangen typisk registreres ved tidlige formiddagsgudstjenester og især i små sogne. Han kan derfor sagtens forestille sig, at nogle kirker kun skal bruges i særlige anledninger, mens søndagsgudstjenesterne - og kirkegængerne - koncentreres i færre kirker. At gudstjenester aflyses eller kun har ganske få deltagere er ikke en overraskelse. Det nye er, at "det man havde på fornemmelsen" bliver dokumenteret, og at der er planer om at tage konsekvensen og måske lave om på stive traditioner. - Præcis viden giver debatten kvalitet, siger biskop Søren Lodberg Hvas. Den kirkelige folketælling viser også andre kendsgerninger. Bl.a. at næsten en million danskere faktisk var i kirke i en eller anden anledning i den foreløbige optællingsperiode. 1. sektion side 4 Leder side 6