EMNER

Præster ønsker kirken fri for profit og reklame

Det er et moralsk problem, at nogle virksomheder ser konfirmationen og konfirmandernes som et kommercielt mål. Det mener størstedelen af de præster fra Nordjylland, som har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse foretaget af NORDJYSKE Medier. Tema om konfirmation

- Fra mit synspunkt er det ubehageligt. Det bryder med festens formål og er ikke i overenstemmelse med det, som kristendommen står for, siger Hans Jacob Hansen, der er præst i Budolfi Sogn. - Det er så vigtigt, at vi holder kirken fri af reklame og profitinteresser, så vidt det nu er muligt, mener præst i Hadsund Provsti Christian Kold Mortensen Peter Bandholm, der er sognepræst i Asaa-Melholt, har den stik modsatte opfattelse. - Jo flere henvendelser, jo større er konfirmandens fornemmelse af, at de betyder noget. Det står godt i pagt med det kristne budskab. Så det kan jeg ikke forarges over, siger han. Henvendelserne fra firmaerne kommer både under konfirmationsforberedelsen og ved selve konfirmationsgudstjenesten i form af en hilsen. Spar Nord Bank har i over 15 år sendt sådanne hilsener ud. - Vi driver jo et kommercielt foretagende, men vi har ikke forholdt os til, hvordan præsterne forholder sig til det. Men det er da noget, som vi kunne diskutere, hvordan vi skulle forholde os til, siger fagkonsulent Connie Jensen, der understreger, at banken respekterer de præster, som ikke ønsker hilsenen udleveret i kirken.