Præster ordineres iAalborg

BRØNDERSLEV:Fredag skal Brønderslev og Serritslev sognes nye præst, Gitte Lykke Andersen, ordineres i Budolfi Kirke i Aalborg. -Det ville være glædeligt, om nogen i menigheden havde lyst til at slutte op om denne indsættelse, siger formand for Brønderslev Menighedsråd, Else Hansen.Ellers vil der blive rig lejlighed til at hilse på Gitte Lykke Andersen ved hendes indsættelse i Brønderslev Kirke med efterfølgende samvær i Menighedshuset. hvor der serveres en let anretning. -Her håber menighedsrådet, at rigtig mange vil møde op og byde vor nye præst og hendes familie velkommen til byen, og det gælder både Brønderslev og Serritslev menigheder, understreger Else Hansen. Også den ny sognepræst i Tolstrup ordineres i morgen aften. Hun indsættes søndag iStenum, Tolstrup ogØ. Hjermitslev kirker. Der bliver søndag aften sammenkomst iStenum Forsamlingshus. Det er provst Ole Skovgaard Sørensen, der foretager indsættelsen. Også her opfordrer menighedsrådene interesserede til at deltage i ordinationen.