EMNER

Præster skal ud af ensomheden

Samarbejde mellem sognets kirker skal styrkes

SÆBY:Det kan være ensomt at være præst i et landsogn. Der er langt til nærmeste kollega, og det kan være svært at bevare gnisten. Derfor vil en række kirker i og omkring Sæby styrke det samarbejde, man allerede har. - Rundt om i landsognene sidder nogle præster, som jeg lidt i sjov kalder ¿ensomme ulve¿. Vi vil gerne gøre lidt mere for dem, så de fagligt og socialt får en mere spændende dagligdag, siger formanden for menighedsrådet ved Sæby Kirke, Preben Jeppesen. Provsten har holdt møde med præsterne i Sæby, Volstrup, Hørby, Understed og Karup. På mødet drøftede man konfirmandundervisningen, der kan blive besværliggjort af de skolelukninger, der er på vej. Samtidig snakkede man om forskellige tiltag, der har styrke netværket præsterne imellem. - Det ligger blandt andet fast, at præsterne skal cirkulere mere, så de ¿ensomme ulve¿ af og til kommer til Sæby for at holde prædiken. - Jeg tror også, at der i fremtiden kommer krav om, at kirkerne i langt højere grad end nu skal samarbejde administrativt. Hvis det bliver gjort rigtigt, vil der uden tvivl være penge at spare. Det kræver et godt samarbejde, og det er altså det, vi styrker nu, siger formanden.