EMNER

Præster søger prædikestol

AALBORG:Arbejdsløsheden blandt danske præster er efter nogle år med svagt fald igen stærkt stigende og nu på 7,3 procent. - Det er et alvorligt problem lige nu. Ikke mindst for den enkelte præst, fordi det er meget svært at finde alternative jobmuligheder til præstegerningen, fortæller formanden for Den Danske Præsteforening Peter Krogsøe, Aalborg. Tidligere blev præster flittigt brugt i undervisningssammenhæng i de perioder, hvor der udklækkes mange kandidater fra teologiuddannelserne. Men den opgave varetages i dag som regel af humanistisk uddannede, der lider under endnu højere arbejdsløshed. Halvdelen af de 157 arbejdsløse præster er mellem 30 og 39 år. Præsteforeningsformanden har svært ved at se, hvordan man kan løse problemet med det akutte overskud af præster. - Om en række år kan jeg forestille mig, at også vores fag kommer til at mangle arbejdskraft, når de små ungdomsårgange uddannes, og mange går på pension. Men det løser naturligvis ikke problemet for de mange præster, der gerne vil i arbejde nu. På trods af den stigende arbejdsløshed kan jyder og fynboer i fremtiden risikere at skulle køre længere efter Guds ord. Der er nemlig stor mangel på præster i hovedstadsområdet, men der bliver ikke givet flere penge fra staten til nyansættelser, så folkekirken må internt flytte stillinger fra de tyndt befolkede egne til København. - I øjeblikket er der en lidt skæv arbejdsfordeling, hvor præsterne i hovedstadsområdet har mere arbejde, end de kan overkomme, mens der er væsentligt færre kirkegængere per kirke i Jylland - og dermed mindre arbejde, siger Peter Krogsøe. I Aalborg, Haderslev og Viborg Stifter er man allerede gået i gang med at undersøge en række forslag til rationaliseringer - blandt andet muligheden for at én præst kan dække op til tre-fire kirker i et pastorat. - Det er måske ikke nødvendigt, at alle gudstjenester skal afvikles på samme tid søndag formiddag. Dog må vi tage hensyn til geografiske forhold. Det duer jo ikke, at folk skal køre 100 kilometer for at komme i kirke, mener Peter Krogsøe.

Forsiden