Præsterne brød ud i sang

LØGSTØR:Der blev slået et ordentlig slag for den ny salmebog, der tages i brug i kirkerne i Pinsen, da Balles Boghandel i Løgstør præsterede salmebogen. Det Kongelige Vajsenhus, der udgiver salmebogen, har i forbindelse med udgivelsen opfordret til at der sættes fokus på den ny salmebog forud for ibrugtagningen. Og den opfordring havde den lokale boghandel taget op og indbudt præsterne til et arrangement i boghandlen. Her sang præsterne Karsten Jervad, Torben Haahr og Villy Jørgensen sammen med kunder og boghandleren selv sange fra salmebogen akkompagneret af organist Ole Kombak på klaver og Jens Axelsen på horn. Der blev desuden severet "salmebogskage". I 1993 nedsatte daværende kirkeminister Torben Rechendorff en kommission til udarbejdelse af en ny salmebog til afløsning for Den danske salmebog 1953. Og nu er den der - salmebogen, som tages officielt i brug i pinsen. Salmebogen indeholder 791 salmer, hvor 1953-udgaven kun har 754. Af de 791 salmer er der 142 nye. Og 105 salmer fra 1953-udgaven er helt skåret ud, mens 15 salmer, der manglede i det tidligere prøveeksemplar nu igen har fundet plads i Den nye Salmebog.