Præstesag fører til kampvalg

Det trækker op til kampvalg i det omstridte Rubjerg-Lyngby-Jelstrup Pastorat ved Hjørring. Det er her, præst Mette Villads Christensen er blevet indstillet til fyring, og det er en del af sognebørnene utilfredse med.

Sognepræst Mette Villads Christensen får støtte fra en alternativ liste, der vil forsøge at få mange pladser i Jelstrup Menighedsråd.Arkivfoto: Henrik Louis

Sognepræst Mette Villads Christensen får støtte fra en alternativ liste, der vil forsøge at få mange pladser i Jelstrup Menighedsråd.Arkivfoto: Henrik Louis

Derfor arbejder man nu i Jelstrup Sogn på at opstille en alternativ liste, som kan afsætte eller delvist afsætte det siddende menighedsråd. - Det sker udelukkende pga. præstesagen. Vi synes ikke, de siddende menighedsrådsmedlemmer har gjort deres arbejde ordentligt. Når man lader sig melde ind i et menighedsråd, så bliver man som det første afkrævet er et løfte, hvor man skriver under på, at man vil varetage kirkens ve og vel og i det hele taget opføre sig ordentligt. Det synes jeg ikke de har gjort, siger Christen Christensen, Jelstrup, som var menighedsrådsformand for en del år tilbage. Han henviser bl.a. til, at menighedsrådet sammen med Rubjerg Menighedsråd kollektivt sygemeldte sig med den begrundelse, at de ikke kunne arbejde sammen med præsten. - Og så har menighedsråd, præst og biskop fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at sørge for at finde en løsning, og deres reaktion er at indstille præsten til fyring. Deres fornemste opgave må være at få samarbejdet om kirken til at fungere, siger Christen Christensen. I alt fire-fem stykker et pt. villige til at stille op på den alternative liste til menighedsrådsvalget, som finder sted 11. november. En af dem er Antje Jensen Knauff. - Det eksisterende menighedsråd vil åbenbart ikke samarbejde, og præsten har ikke fortjent den behandling. Hun er en god præst. Det er på tide, at nogen lukker munden op og støtter hende, siger Antje Jensen Knauff, der er villig til at lade sig opstille. Nogle af folkene, bl.a. Christen Christensen, er de samme, der som tidligere fortalt i NORDJYSKE sendte et brev til Kirkeministeriet om sagen - her har de fået det svar, at man ikke kan kommentere en verserende sag. - Der er robuste folk, der gerne vil samarbejde og ikke vil sygemelde sig, siger han. I forbindelse med menighedsrådsvalget skal menighedsrådene holde orienteringsmøder, hvor de fortæller om de forgangne fire år. Det finder sted i morgen aften for Rubjerg Sogns vedkommende, i Lyngby torsdag og i Jelstrup på mandag. Møderne er interessante, fordi det vil være vanskeligt at redegøre for menighedsrådets arbejde i den forløbne periode uden at komme ind på den konflikt, der præger pastoratet. Der kan også stilles spørgsmål til redegørelserne og laves kandidatlister. Om der også er en udfordrende liste undervejs i Rubjerg er endnu uvist. Lyngby Sogn har støttet præsten hele vejen igennem. Mette Villads Christensen selv sætter stor pris på støtten. - Det er jeg meget glad for, jeg finder det meget positivt, siger hun.