EMNER

Præstesag indklaget til ombudsmand

Fyringen af sognepræst Mette Villadsen bliver nu en sag for ombudsmanden. Arkivfoto: Henrik Louis

Fyringen af sognepræst Mette Villadsen bliver nu en sag for ombudsmanden. Arkivfoto: Henrik Louis

HJØRRING:Sagen om fyringen af sognepræst Mette Villads Christensen i Rubjerg-Lyngby-Jelstrup pastorat er nu havnet på ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansens bord. Præstens advokat, Klaus Antonsen, har indbragt fyringen for ombudsmanden. Han argumenterer for, at betingelserne for en fyring efter paragraf 43 i tjenestmandsloven, som er den anvendte paragraf og handler om varig uoverensstemmelse mellem præst og menighed, ikke er opfyldt, og at fyringen dermed er ugyldig. Yderligere påpeger han, at Kirkeministeriet ikke har undersøgt sagen ordentligt, at fyringen bygger på forkerte, utilstrækkelige og usammenhængende begrundelser, og at biskop og Kirkeministerium har hindret klagers tilvejebringelse af vigtige oplysninger i sagen. Desuden beder Klaus Antonsen om, at klagen må få opsættende virkning, sådan at præsten ikke skal fraflytte sin præstebolig, før sagen er afgjort.