Praktiske problemer i racisme-sag

Ferie og bevogtningsopgaver har hindret efterforskningen

Aalborg 10. september 2002 08:00

AALBORG: Praktiske problemer er årsag til, at Aalborg Politi endnu ikke har sluttet efterforskningen mod værtshuset Hr. Nielsen i Jomfru Ane Gade, der er anmeldt for racisme. Som omtalt forleden har Justitsministeriet bedt Aalborg Politi om en redegørelse, og den er allerede sendt af sted, siger vicepolitimester Jørgen Nautrup. Han ønsker ikke at uddybe indholdet af skrivelsen med henvisning til, at det er et "internt papir". - Der er nogle praktiske problemer, som gør, at kriminalpolitiet ikke kunne komme videre. Men det er rigtigt, at sagens substans er forholdsvis enkel, siger Jørgen Nautrup, som tidligere bedt kriminalpolitiet om at fremskynde sagen på grund af den store offentlig bevågenhed. Kriminalinspektør Ole Christensen uddyber de praktiske problemer, som består i, at man mangler at afhøre en af ejerne af Hr. Nielsen. Han har været bortrejst på ferie. Desuden har politiets sagsbehandler været i København til bevogtningsopgave i forbindelse med EU-møder. - Og vi kan ikke gøre sagen færdig, før vi har været omkring de relevanter personer. Hvis vi eventuelt skal sigte en person, kræver det jo også, at vedkommende er til stede, siger Ole Christensen- Politiet håber, at der snart kommer skred i sagen. Når kriminalpolitiet bliver færdig med efterforskningen skal den forelægges juristerne på politigården, som tager stilling til, om der skal rejses tiltale. Hvornår det kan ske, kan Jørgen Nautrup ikke give svar på. Det er Enhedslisten, der har rejst sagen i Folketinget og har bedt Justitsminsiteriet om svar på, hvad politiet agter at gøre. Enhedslisten undrer sig over, hvorfor politiet endnu ikke er færdig med at kigge på sagen. Hr Nielsen har indført loft over, hvor mange udlændinge, der kan komme ind, og derfor er værtshuset blevet meldt for overtrædelse af racismeparagraffen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...