Pralhalsenes u-land?

Mange kappes nu om at finde og få godkendt steder til naturpark.

Andre græmmes over, at brakmarker bliver opdyrket igen, og de stakkels humlebier mister deres leveområde. DR TVs "Deadline" havde 29.9. netop dette emne på dagsordenen. En sølle SF'er forsøgte at overbevise seerne om det vederstyggelige i, at disse områder skulle være fredet ifølge EU's bestemmelser. Braklægningen skete, fordi kornlagrene blev for store. Nu er det modsat, for nu mangler der ernæring til verdens befolkning. Man har tidligere fredet områder der så hurtigt groede til, hvorefter man blev nødt til at lade afgræsse af kreaturer for at holde naturen i ave. Jo, der er et hav af kæpheste, der skal rides godt til, alt imens andre kræver opdyrkning for at ernære de hungrende mennesker andre steder i verden. Kulturpaverne kæmper kamp for at få sin kæphest tilgodeset. Tænk! Alt imens dette foregår, er der mange af samfundets (vores) dårligst stillede og immobile, der bliver overset. Af og til høres påstanden om, at man på plejecentre giver beroligende midler for husfredens skyld, det sparer også på arbejdsindsatsen. Om dette er rigtigt eller forkert vides ikke, men der bør overhovedet ikke herske nogen som helst tvivl om, at man passer og hjælper de der har behov – alt andet er utænkelig - eller? Tænk hvis øverst nævnte kræfter og tiltag, bare inden for 1 år blev anvendt og satset på at hjælpe samfundets svageste til at få et ordentlig otium og en værdig slutning på sit liv. Kæphestene og prestigeprojekter kan sagtens udsættes nogle år. Kommunerne vil spare mange penge som også kunne benyttes til hjælp i samme område. Det er altid ret beskæmmende at se, hvordan kæphesteriddere og prestigeskabere prioriterer ”fingeraftryk” Humlebier, diverse frøer og fugle højere end de mennesker i vort samfund som ikke kan hjælpe sig selv. De ligger der nok stadig med den våde ble, sløve, ikke nærværende og kan slet ikke høres og disses talsmænd er næsten tavse. Er det Danmark? Eller er det pralhalsenes u-land?