Preben Kjeldsen

] 51 år og opvokset i Nørløv. ] Gift med Ingeborg, der er børnefysioterapeut. De har sammen Birgitte på seks år og Kristine på fire, og Preben Kjeldsen har tillige Søren på 18 år fra et tidligere ægteskab. ] Tog efter endt skolegang studenteresamen på Hjørring Gymnasium, hvor han var færdig i 1972. ] Derefter fulgte to år som signalkorporal i Marinen. ] Ville gerne tilbage til Vendsyssel, og da Hjørring Seminarium var det eneste sted, hvor han kunne videreuddanne sig, søgte han om optagelse dér. ] Oplevede ved sit første praktikophold, at han faktisk havde valgt rigtigt i forbindelse med sin - med egne ords lidt tilfældige - beslutning om at blive lærer. ] Uddannet lærer i 1978 med matematik, fysik og kemi som liniefag - hvorefter han i sit første job på Nøvling Skole blev ansat inden for noget helt andet - som sang- og muiklærer. ] Det holdt ikke overraskende kun kortvarigt, og i 1979 blev han ansat som fysiklærer på Toftegårdsskolen i Jerslev. [ Her blev han i 21 år med også motor- og sløjdlærer føjet til visitkortet, inden han pr. 1. januar 2000 overtog jobbet som inspektør på Dubvad Skole. ] Har pr. 1. april i år indtaget hvervet som ny inspektør på Dronninglund Skole.