Prebenpreben på Trans­for­ma­tor

Koncert med Prebenpreben på Transformator i Aalborg torsdag 15. januar.

Aal­borg Teaters eks­pe­ri­men­tal­sce­ne, Trans­for­ma­tor, star­ter efter nyt­år med et til­bud på tea­ter mod vin­ter­de­pres­sion og for­kø­lel­se, lat­ter. Tors­dag 22. og fre­dag 23. ja­nu­ar kom­mer impro-tea­ter­grup­pen "3. Stop fra Gug" og le­ve­rer de­res show sam­men med den lokale free­sty­le­he­ro FunkMastah.
arkivfoto

Aal­borg Teaters eks­pe­ri­men­tal­sce­ne, Trans­for­ma­tor, star­ter efter nyt­år med et til­bud på tea­ter mod vin­ter­de­pres­sion og for­kø­lel­se, lat­ter. Tors­dag 22. og fre­dag 23. ja­nu­ar kom­mer impro-tea­ter­grup­pen "3. Stop fra Gug" og le­ve­rer de­res show sam­men med den lokale free­sty­le­he­ro FunkMastah. arkivfoto

Trans­for­ma­tor åb­ner for et nyt år med det dan­ske band prebenpreben. Det er rock midt imellem White stri­pes og Nør­lund, og det er på dansk. Prebenpreben be­står af Sø­ren Knud Chri­sten­sen på trom­mer og bas og Nils P. Munk på vo­kal og mild støj gui­tar. Kon­cer­ten er tors­dag 15. ja­nu­ar, og det er mu­ligt at til­mel­de sig både via Trans­for­ma­tor og på Face­book. Man kan også læse om ban­det på www.myspace.com/prebenpreben.