EMNER

Prehn blander æbler og pærer

24.5. påstår Rasmus Prehn (S), at regeringen har ”indrømmet”, at de tal, vi har lagt frem i forbindelse med velfærdsforhandlingerne, er ”forkerte” og ”misvisende”.

Det er både forkerte og hårde ord fra en ordfører, der åbenbart ikke har nærlæst regeringens notater, endsige de mange redegørelser om unges studietider, der over årene er udkommet. Undersøgelserne peger alle i én retning, nemlig at danske studerende er meget lang tid om at gennemføre en videregående uddannelse. I sin talgymnastik blander Prehn æbler og pærer sammen. Der er nemlig forskel på, hvor lang tid de studerende er om at gennemføre det studium, de faktisk ender med at blive kandidater i, og hvor lang tid de studerende samlet bruger i undervisningssystemet, dvs. inklusiv studieskift, orlov, mv. Ser man på den tid, de studerende bruger på at færdiggøre det studium, de bliver kandidater i, har Videnskabsministeriet i publikationen ”Universitetsuddannelser - Stats på nøgletal” redegjort for, at studerende i gennemsnit bruger 6,6 år på at færdiggøre studiet. Det er en længere studietid end den normerede tid plus et år. I Velfærdsudspillet har regeringen lagt op til at reducere den tid, de studerende samlet set tilbringer i uddannelsessystemet. Hér viser det sig, at danske studerende er fire år senere færdige med deres studier end studerende i de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er alt for lang tid at bruge på videregående uddannelser, når vi sammenligner os med udlandet. Det er alt for lang tid, når vi ved, at virksomhederne de kommende år vil komme til at mangle arbejdskraft. Endelig er det efter min mening alt for lang tid, at den studerende holdes væk fra en normal arbejdsindtægt og derved opnår en samlet livsindkomst, der er lavere, end hvis man var startet tidligere på arbejdsmarkedet. Derfor vil regeringen motivere uge til at komme hurtigere gennem studielivet ved en række reformer: Vi vil indrette SU-systemet, så det bliver mere attraktivt at starte tidligt og fuldføre på normeret tid. Samtidig lægger vi op til en bedre vejledning af de studerende og til en honorering af den gode undervisning. Tingene skal følges ad. Vi kan ikke forvente, at unge kommer hurtigere gennem uddannelserne, hvis de ikke samtidig modtager god vejledning og undervisning. Desværre har debatten fokuseret éntydigt på ændringer i SU’en.