Prehn er modig og troværdig

VISIONER:Standhaftighed og integritet er sjældent sete dyder i politik. Derfor ser jeg med stor undren på, at der findes anledning til politiskforfølgelse af Rasmus Prehn, netop fordi han modigt tør stå ved sine holdninger og argumentere for dem. Endskønt Jørgen Andersen er uenig i disse holdninger, må han vel erkende, at der er gode og redelige argumenter på banen. Vi har langt større behov for grundige og vedholdende politikere, som tør tage et standpunkt og stå ved det, end vi har for levebrødspolitikere og enkeltsagsopportunister, der skifter synspunkter, som vinden blæser for at tækkes de fleste. Jeg finder det troværdigt og vældigt fornuftigt at vente med endelig at tage stilling til en tredje Limfjordsforbindelse, indtil en VVM-undersøgelse har klargjort alle fakta. Hvorfor i himlens navn kræve svar, før vi kender spørgsmålet? Vi kender ikke alle facts, og det er jo ikke et tilfældigt quizshow. Tværtimod er det et vigtigt politisk spørgsmål, der skal tages stilling til. Grundighed og redelighed er vigtigere end hastværk og opinionsrytteri. I Aalborg Vest har vi behov for en kandidat, der tør stå frem med sine visioner uden at halse planløst rundt efter dagens dagsordener. En politiker, som er til at stole på, og som sætter sig ordentligt ind i sagerne. Sådan en politiker ligner Rasmus Prehn i sagen om den 3.limfjordsforbindelse, og jeg vil derfor meget håbe, at han holder fast ved sine holdninger og vælges til kandidat.