EMNER

Prehn utilfreds med ministersvar

Trods løfte om initiativer til at modvirke udsættelser mener S, at Karen Jespersen taler udenom

Velfærdsminister Karen Jespersen (V) og Rasmus Prehn (S) er enige om, at udviklingen i huslejerestancer i Andelsboligselskabet Himmerland er bekymrende. Men så ophører enigheden også. - Ministeren taler udenom, det er helt klart, at regeringens politik har presset de økonomisk dårligst stillede, så vi nu ser flere udsættelser, siger Rasmus Prehn efter at have modtaget svar på to § 20 spørgsmål, som han har bedt velfærdsministeren tage stilling til på baggrund af NORDJYSKE's artikel fra 16. juni i år "Mangler 500.000 kroner i husleje”. Niveau under 2001 Karen Jespersen skriver i sine svar til Rasmus Prehn, at "restancerne har været svagt stigende fra 2003, men niveauet i 2006 ligger stadig under niveauet i 2000 og 2001. De foreliggende oplysninger tyder således ikke på, at der generelt i den almene sektor har været tale om en dramatisk udvikling i restancerne." I sit andet spørgsmål beder Rasmus Prehn ministeren om at redegøre for hvilke initiativer, regeringen vil tage for at modvirke den stigende udvikling af en "fattigdom". - Regeringen har smølet Og med henvisning til en rapport offentliggjort 8. april i år af Socialforskningsinstituttet svarer Karen Jespersen, at "risikoen for at blive sat ud af sin bolig hænger således ikke alene sammen med den enkeltes økonomiske formåen, idet en række individuelle forhold i mange tilfælde også spiller ind. Forhold, som ikke nødvendigvis har noget med økonomi at gøre. Derfor kan der heller ikke peges på en let og enkel løsning på problemet, hvorfor regeringen arbejder på at igangsætte en bredere indsats på området." Tydeligvis ikke et svar, der passer Prehn. - Regeringen har smølet på dette område, vi har kendt til dette problem i flere år. Nu hører vi så, at man overvejer initiativer, men man vil stadig ikke tage fat på den økonomiske side af problemet, siger Rasmus Prehn, der er suppleant til boligudvalget i Folketinget. Karen Jespersen skriver dog, at hun hen på efteråret forventer at kunne præsentere et mere konkret udspil til initiativer med henblik på at nedbringe antallet af udsættelser.