Pres for golfbaneri værdifuld natur

MILJØ:Golfbaner er ikke nødvendigvis skidt for naturen. Men der er flere og flere ønsker om golfbaner i vores smukke natur og landskaber. Blandt andet en golfbane i beskyttet natur i Skagen. Golfbaner kan tilføre naturfattige områder ny natur, men de kan også ødelægge værdifuld natur, hvis de placeres forkert. Skagen er et af de områder som mærker presset efter flere golfbaner. Området er så eftertragtet, at det paradoksalt nok flere steder er ved at kvæles i succesen. Presset efter flere sommerhuse, campingpladser og andre turist-baserede aktiviteter er kraftigt stigende på det begrænsede område – og nu kommer så ønsket om en golfbane. Planerne er endnu på tegnebrættet, men peger på en golfbane i et område, der rummer værdifuld og beskyttet natur – et klitområde ud til vandet. Her hører golfbaner heller ikke hjemme. I disse år springer antallet af golfbaner frem som paddehatte på danmarkskortet. 86 af de 98 nye kommuner har en eller flere golfbaner. Der findes i dag omkring 170 golfbaner i Danmark, og tallet er stigende. Samlet set svarer det til knap 20 % at det samlede areal til sommerhusområder i Danmark. Golfbaner kan sagtens være et gode for naturen. Golfsporten gør selv meget i disse år for at formindske brugen af sprøjtegifte på golfbanerne. Og golfbaner i naturfattige områder kan give områderne et regulært naturløft. Ved at plante skov, læhegn, åbne lukkede grøfter, undgå at slå græsset og andet, kan golfbaner være med til at skabe sammenhæng mellem isolerede naturområder, og dermed giv dyr og planter mulighed for at spredes og udvikle sig. Dansk Golfunion har en ny vejledning om golf, natur og friluftsliv på trapperne. Vejledningen er blevet til i en arbejdsgruppe, hvor blandt andre Danmarks Naturfredningsforening har siddet med. Her kan kommuner og investorer læse om, hvordan man ved omtanke og planlægning kan forbedre både natur og friluftsliv, når man planlægger, bygger og driver en golfbane. Danmarks Naturfredningsforening holder overalt i Danmark et vågent øje med, at nye golfbaner placeres de rigtige steder, så alle kan få lov at gå tur i området og så banerne udformes under hensyn til natur, miljø og landskab.