Hospitaler

Pres for nyt sygehus

Regionstoppen ønsker eget møde med sundhedsminister

NORDJYLLAND:Regionsrådets politiske top håber at få et særskilt møde med sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) om de kommende sygehusinvesteringer. Det sker for i håb om, at regeringen vil vælge at satse på et helt ny sygehus i Aalborg. Kommer mødet i stand, bliver det foruden regionsrådsformand Ulla Astman (S) også de to næstformænd, Niels Kristian Kirketerp (V) og Vagn Kvist (R), der skal mødes med ministeren. Regeringen har haft et ekspertudvalg til at se på de fremtidige investeringer i sygehuse. Her peger udvalget på, at de fremtidige investeringer i Aalborg bør ske ved Sygehus Syd, hvor man kan samle funktionerne fra byens to nuværende sygehuse. Et enig regionsråd kæmper for at ændre den indstilling. Den nordjyske holdning er bragt videre til regionernes organisation Danske Regioner, der sidst i denne måned skal mødes med sundhedsministeren. - Det møde kommer til at handle om fælles emner for de fem regioner. Derfor ønsker vi et særskilt møde med ministeren, så vi kan redegøre for de nordjyske overvejelser, siger Ulla Astman. - Vi mener, at der bør være en dialog mellem det regionale politiske niveau og regeringen. Sundhedsministeren skal selvfølgelig ikke give os særbehandling, fordi han selv er nordjysk. Men det vil være almindelig respekt for de regionale politikere, hvis han giver sig tid til at lytte, siger Ulla Astman. Regionens store bekymring er, at området ved Sygehus Syd i en snes år bliver en stor byggeplads, ligesom en samling af sygehusfunktionerne ved Sygehus Syd vil skabe store trafikproblemer. Samtidig med, at regionspolitikerne beder om et møde med sundhedsministeren er beboere i området omkring Sygehus Syd begyndt at samle underskrifter mod en udvidelse af sygehuset. Et væsentligt problem bliver økonomien. Regeringens ekspertudvalg har indstillet, at der bruges 3,2 millioner på et projekt ved Sygehus Syd. Regionen havde bedt om mere end det dobbelte til et nyt sygehus. En del af økonomien kan dog klares ved at forlænge levetiden for det forholdsvis ny medicinerhus.