Pres ikke medarbejderne

Gode ledere er vitale for virksomheden, idet gode ledere kan fastholde deres medarbejdere.

Undersøgelsen "Min arbejdsplads, hvordan er den" af Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. som omfatter både private og offentligt ansatte, konkluderer at der er en væsentlig sammenhæng mellem ledelsens kvalitet og medarbejdernes tilfredshed med jobbet. Ifølge undersøgelsen, mener hver tredje ansatte de har en rigtig dårlig leder, hvor kun hver fjerde ansatte mener, at de har en rigtig god leder. Dårlige ledere får medarbejderne til at flygte, hvor 9 ud af 10 medarbejdere med en god leder er glade for deres arbejde det meste af tiden. Til gengæld har tre ud af fire medarbejdere, som har en dårlig leder, oplyst, at de ikke trives, og som konsekvens heraf overvejer mere end halvdelen at se sig om efter et nyt job. Samme konklusion kan uddrages af en undersøgelse fra firmaet ENNOVA, som i 2006 udgav ¿People performance, danske resultater fra Nordens største undersøgelse af arbejdsglæde og medarbejdertilfredshed. Der er altså en sammenhæng mellem god ledelse og fastholdelse, hvorfor det også må være naturligt, at der rettes fokus på dette emne. Lytter man til debatten i medierne, ser man et stadig tydeligere billede af utilfredshed inden for den offentlige sektor i samspillet mellem udøvelsen af ens professionelle virke og et stadigt stigende krav om registrering, administration, rapporter m.v. De administrative opgaver vokser på bekostning af løsningen af de rent faglige opgaver, hvor det paradoksale er, at de administrative krav egentlig skulle danne grundlag for en effektiviseret faglighed og så har vi ikke talt om lønnen. Men et er gode ledere, en anden ting som man også skal huske, er helbredet, sundhed er ikke kun medarbejdernes problem, virksomhederne kan spare mange penge ved at investere i sundere medarbejdere og flere og flere virksomheder har fået øjnene op for det. Der er stigende fokus på sundhed i Danmark, men motionen, den sunde mad og farvel til tobakken hører ikke kun til i privaten. Flere virksomheder har fået øjnene op for betydningen af sundhed på arbejdspladsen, og at det kan spare virksomhederne for millioner af kroner. Vi oplever en markant stigende efterspørgsel på sundere mad og det er fordi, at vi i dag er så afhængige af den arbejdskraft, vi har og hver sygedag gør utrolig ondt. Det er især virksomheder, hvor folk sidder meget stille, der er udsatte, siger Birgitte Escherich, kreativ direktør i Kostkompagniet, der rådgiver virksomheder i sundhedsstrategi med fokus på ernæring. Konsekvensen af manglende interesse for sundhed er at, virksomhederne mister millioner, fordi folk går for tidligt på pension eller ofte er syge. Der er ingen tvivl om, der er noget galt og derfor er en investering i sundhed en klog investering. Men behovet hos de enkelte virksomheder varierer meget, sundhed handler meget om strategi, og det er ikke nok bare at bygge et motionsrum, hvis ikke medarbejderne er motiverede til det. Ledelsen skal tage ansvar for dette område og betragte sundhed på lige fod med personalehåndtering eller økonomistyring og det betyder, at ledelsen skal blive bedre til at stille krav til de dele i virksomheden, der har med sundhed at gøre, det vil sige kantinerne, hvor det ofte kniber med kvaliteten. Man skal passe på med at tvinge nye initiativer som motion og sund kost ned om ørerne på medarbejderne, i stedet skal de involveres i processen, så medarbejderne lærer at sætte pris på de nye tiltag. Implementering af sundhedsfremme er en stor udfordring, og derfor skal folk med på ideen fra starten Når sundheden først er på dagsordenen i virksomheden, er der ikke langt til en federe bundlinje. Sundere medarbejdere er nemlig oftest også gladere medarbejdere og den ekstra energi kan være med til at reducere stress og i sidste ende sygefravær. Med gode chefer og sunde og tilfredse medarbejdere, er virksomheden godt rustet og det kan spare virksomhederne for millioner af kroner.