Pres på amtet gav gevinst

Flertal i amtsrådet har givet tilladelse til, at der bygges seniorboliger i Kollerup

Lokalpolitik 25. september 2002 08:00

KOLLERUP: Et nej er blevet vendt til et ja i sagen om byggeri af seniorboliger på en skøn naturgrund nord for Kollerup. Et flertal i amtsrådet har sagt god for, at et entreprenørfirma kan opføre boligerne som et forsøgsbyggeri i det tidligere Westpark-område. Også selvom det er imod regionplanens generelle mål om at undgå ny helårsbebyggelse i det åbne land. Fra Fjerritslev Kommunes side er der hele tiden blevet lagt et vis pres på amtspolitikerne, og kommunen har med borgmester Otto Kjær Larsens (V) ord "trukket i nogle tråde". Så selvom et flertal i amtets Udvalg for Teknik og Miljø sagde nej tidligere i år, er kommunen i dag ved at planlægge næste skridt. - Vi kunne ikke forstå, at de sagde nej, fortæller Otto Kjær Larsen, som faktisk med kommunalbestyrelsens opbakning var tæt på at gå til miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) for at få ham ind i sagen. Så vidt nåede han dog aldrig. I stedet kom Niels Kr. Kirketerp (V) - formand for amtets Udvalg for Teknik og Miljø - på banen. Flertallet i hans udvalg, som sagde nej til projektet, bestod af Socialdemokratiet og SF. Hans egne partifæller var derimod positive over for ideen. Dengang sagde han til avisen, at projektet er en god måde at afprøve nye veje på i landkommuner. - Det kan tiltrække nogle skatteborgere, som man gerne vil have fat i, og skabe mere liv på landet, sagde Niels Kr. Kirketerp. Han benyttede sin ret til at få en sag bragt på amtsrådets bord, og her var der som nævnt flertal for en tilladelse. Eneste modstandere var de to SF'ere Karl Bornhøft og Thomas Krog samt socialdemokraterne Poul Erik Andreasen og Svend Erik Hald. To socialdemokrater, Henrik Ringbæk Madsen og Arne Sørensen, undlod at stemme. Otto Kjær Larsen (V) er begejstret for, at tilladelsen er kommet i hus. - Det er vi glade for, og især når nu vi har forsøgt at få det gennemført på så mange måder, siger borgmesteren. Han håber også, at seniorboligerne vil være attraktive for et købestærkt publikum, som vil nyde deres pensionsalder i den vestlige del af amtet og i en skøn natur tæt på havet - men alligevel tæt på byen og den indkøbsmuligheder. Her og nu berammes et møde mellem amtets og kommunens teknikere, så de formelle betingelser kan komme på plads. Dernæst skal regionplantillægget udformes, og Otto Kjær Larsen håber, at det vil være færdigt næste år. Arkitektfirmaet Friis & Moltke, Århus, kan så begynde at spidse blyanterne og få slået de endelige streger. I forvejen har arkitektfirmaet lavet et skitseforslag, der rummer 40 klyngehuse. Det er dog kun et udkast - men første skridt på vejen er taget. Bag projektet står entreprenørfirmaet Kay Wilhelmsen, København.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...