Børnepasning

Pres på daginstitutionerne bekymrer

Byrådet nærmer sig en erkendelse af, at der er behov for at gøre noget meget snart

DRONNINGLUND:Presset på kommunens daginstitutioner er i øjeblikket så stort, at der i byrådet er ved at opstå en erkendelse af, at der bliver behov for at gøre noget meget snart for at kunne leve op til kommunens pasningsgaranti - og for samtidig at kunne imødekomme det behov, som de ønskede nye tilflyttere til kommunen vil medbringe i forhold til børnepasningstilbud. - Jeg tror ikke, at vi kommer uden om, at vi skal have etableret en ny daginstitution i kommunen, sagde således formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V), på denne uges aprilmøde i byrådet. Udtalelsen fra Peter Bandholm følger i kølvandet på den seneste opgørelse over pladssituationen i kommunens daginstitutioner. Den viser, at der stort set er fyldt op hele vejen rundt, og at presset er særlig udtalt i Hjallerup og Dronninglund. Det store pres på særligt daginstitutionerne i Dronninglund og Hjallerup har resulteret i, at antallet af børn det meste af tiden er højere, end insitutionerne reelt er normeret til, og mens ordningen med et 105 procents-loft i forhold til børnetallet i sin tid blev indført som en fleksordning til at tage brodden af kortvarige perioder med "for mange" børn, så blev det fra flere sider i byrådssalen slået fast, at kommunen ikke længere kan være bekendt at næsten hele tiden holde børneantallet i de hårdest belastede daginstitutioner oppe i nærheden af det nævnte 105 procents-loft. Allan Aagaard (SF) påpegede i den forbindelse, at de 105 procent formentlig snart vil blive overskredet i Dronninglund og Hjallerup, og at det derfor nu kunne være en god idé igen at tage SF's forslag fra i fjor om en skovbørnehave op til fornyet vurdering. Også den flere gange tidligere luftede idé om at udnytte de p.t. tomme friskoler i Hjallerup til børnepasning var på byrådsmødet oppe at vende, og det fik Steen Petersen (Borgerlisten) til at påpege, at byrådet ikke havde været fremsynet nok, da der i fjor blev sagt god for at etablere nye juniorklubber i Dronninglund og Hjallerup - og hvor loftet rent børnetalsmæssigt allerede er ved at være nået i Hjallerup. - Men uanset hvad så kan vi ikke blive ved med at byde vores medarbejdere det her, og jeg vil så bare nu håbe, at vi næste gang tænker meget længere frem end bare ét år ad gangen, tilføjede han. Hertil svarede Peter Bandholm, at det er den kommunale økonomi, der har dikteret, hvad det hidtil har været muligt at gøre med hensyn til nye børnepasningstiltag kommunen - og at det samme gør sig gældende med hensyn til det, der nu igen ser ud til at skulle foretages på området.