Pres på tillidsmanden

Fagbevægelsen advarer mod at undergrave den danske model

At afskedige en tillidsmand var engang noget nær utænkeligt, men de faglige organisationer oplever i stigende omfang anslag mod tillidsmandsbeskyttelsen. Alene i årets første fire måneder er to kommunalt ansatte HK-tillidsrepræsentanter i Nordjylland blevet fyret eller har fået "væsentlige vilkårsændringer". Det er sket i Thisted og Jammerbugt kommuner, og de udgør halvdelen af en sort statistik på HK/Kommunals område i Danmark i år. - Angrebene mod tillidsfolkene er en trussel mod hele den danske model, og kommunernes ledelser vil få kamp til stregen, lyder det fra formand for HK Kommunal Bodil Otto. HK Kommunal er foruroliget over udviklingen. Der er over seneste år sket en markant stigning i antallet af sager, hvor kommuner har afskediget eller på anden måde tilsidesat beskyttelsen af de valgte tillidsrepræsentanter. Fra tre sager i 2008 over seks sager i 2009 til otte sager i 2010. Og altså fire på fire måneder i 2011. - I nogle kommuner er kæden simpelthen hoppet af, og vi vil bruge alle til rådighed stående kanaler for at få omstødt hver enkelt fyring. I de massive besparelsesrunder bliver der desværre oftere og oftere ikke taget hensyn til den særlige beskyttelse, der firkantet sagt betyder, at tillidsrepræsentanten lukker og slukker, siger Bodil Otto. Hun advarer mod, at kommunerne risikerer at bombe den danske model på arbejdsmarkedet 110 år tilbage i tiden, hvis de får held til at underminere tillidsmandssystemet. Respektløs ledergeneration - Det foregår, fordi der skal skæres ned, men desværre oplever vi også en ny generation af kommunale ledere, som ikke har respekt for eller vilje til at anerkende værdien af den danske arbejdsmarkedsmodel. - Hvis tendensen fortsætter, risikerer vi, at hele tillidsmandssystemet smelter ned. Det vil i givet fald resultere i kaotiske tilstande, hvor arbejdstagere og arbejdsgivere er sig selv nærmest. Som dengang, hvor destruktive arbejdskampe var normen snarere end undtagelsen. Og så vil alle borgere blive tabere, advarer hun. Ud over de sager, der lander på fagforeningens bord, melder også HK/Kommunals lokalafdelinger om en stigning i antallet af tillidsmands-sager. - Og andre faggrupper er endnu hårdere ramt. Både 3F-erne, og pædagogerne i særdeleshed, hvor en sparerunde ude i den enkelte børnehave kan blive meget hård og personlig, når valget måske står mellem tre kolleger. Men det skal altså aldrig blive acceptabelt at fyre en tillidsmand, fastslår hun. I følge "Politiken" endte 87 sager om fyring af tillidsrepræsentanter blandt pædagoger på bordet i BUPL's forbundshus. I 2007 var der 20. Hos de kommunale arbejdsgivere i KL bekræfter chef for juridiske kontor, Karsten Thystrup, overfor Politiken, at flere tillidsfolk mister jobbet eller får ændret vilkår. - Tidligere gik man uden om dem ved fyringsrunder, men nu er vi ude i anden og tredje runde inden for kort tid. Nu er kommunerne nødt til at tage hensyn til kvalifikationer. Er en tillidsmandsbeskyttet ikke så dygtig som en kollega, kan det være nødvendigt at afskedige ham eller hende, udtaler Karsten Thystrup.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk