Pressede ansatte frygter at blive fyret

Medarbejdere i socialforvaltningen kræver forbedringer straks

AALBORG:Hovedparten af sagsbehandlerne i Aalborg Kommunes socialforvaltning føler sig så pressede på jobbet, at de kræver forbedringer af arbejdsmiljøet her og nu. - Mange af mine kolleger falder ganske enkelt sammen som en våd karklud, når ugen er omme. Det kan ikke være rigtigt, siger Brian Andersen, tillidsrepræsentant for HK'erne hos social- og sundhedsforvaltningen. Han sidder selv på en arbejdsplads, hvor sagsmapperne vokser på skrivebordene dag for dag, selv om de ansatte knokler løs. - Vi har oplevet nedskæringer i medarbejderstaben samtidig med, at mængden af sager er steget. Oveni står revisionen og ånder os i nakken med krav om, at tingene skal udføres hundrede procent perfekt. Mange er simpelt hen bange for at begå fejl og blive fyret på grund af det. På et møde forleden aften besluttede et stort flertal af de knapt 100 fremmøde sagsbehandlere, at de to fagforeninger, HK og socialrådgiverne, skal melde socialforvaltningen til arbejdstilsynet for dårligt psykisk arbejdsmiljø. Den beslutning undrer socialdirektør Preben Buchholt. Han mente, at han havde indgået en aftale med de to tillidsrepræsentanter, Brian Andersen og Valdemar Jensen, om et forløb i bestræbelserne på at løse problemerne. Løsningsforslaget består i, at den nyudnævnte arbejdsmarkedschef Arne Lund Christensen skal tage rundt og snakke med de ansatte på de forskellige arbejdspladser i beskæftigelsesafsnittet, der er blandt de hårdest pressede. Preben Buchholt mener, at det er en ledelsesopgave at prioritere hårdere, så presset lettes fra de ansattes skuldre. Brian Andersen afviser, at han og Valdemar Jensen uden videre har accepteret den løsningsmodel. - Vi lovede, at vi ville bringe forslaget videre til vore kolleger, som så måtte tage stilling til det. Og de vil altså have, at der skal ske noget med det samme, forklarer HK-tillidsmanden. Brian Andersen er enig i, at det er ledelsens ansvar at prioritere, så de ansatte bliver lettet for nogle af de mange tyngende opgaver. - Men det er lettere sagt end gjort. For det er jo den enkelte sagsbehandler, som sidder med kunden, og så er det meget svært at sige, at man ikke har tid til at snakke med dem. - I virkeligheden er der jo kun to skruer at dreje på, hvis problemet skal løses. Det ene er mere personale - det andet færre opgaver. Hvis politikerne ikke vil give os flere resurser til at klare den stadig stigende mængde sager, synes jeg de bør melde klart ud til både os og borgerne, hvilke opgaver vi ikke kan overkomme. Det øgede arbejdspres har endnu ikke resulteret i markant flere sygedage. - Folk er meget loyale og ansvarsbevidste og møder op på arbejde, selv om de egentlig burde være blevet hjemme, forklarer Brian Andersen. Derimod er der temmelig stor udskiftning på flere arbejdspladser i socialforvaltningen, ligesom afspadseringspuklen stiger. Begge dele indikation af, at de ansatte har rigeligt at se til. - Jeg har været ansat i socialforvaltningen i mange år, og arbejdsbyrden er hele tiden steget. Nu synes folk altså, at grænsen er nået. Derfor reagerer de med krav om, at der må ske noget straks, siger tillidsmanden. Der er ialt 500-600 sagsbehandlere i Aalborg Kommunes socialforvaltning. Men også andre faggrupper i forvaltningen har ifølge Brian Andersen givet besked om, at de føler, at arbejdspresset er blevet for stort. De to tillidsrepræsentanter for HK'erne og socialrådgiverne skal tirsdag have et nyt møde med socialdirektøren om problemerne. Denne gang får de selskab af en arbejdsmiljøkonsulent fra HK's hovedkontor i København, som Brian Andersen håber kan komme med nogle gode ideer til, hvordan der kan iværksættes hurtige forbedringer. - Personligt synes jeg også, at det vil være udmærket at få inddraget arbejdstilsynet som rådgiver. Men arbejdstilsynet har også en stigende sagsmængde, og der er lang ventetid. Vi bør i gang straks. Det er sikkerhedsrepræsentanterne - eller arbejdsmiljørepræsentanterne - der i givet fald skal henvende sig til arbejdstilsynet. Fagforeningernes hovedkontor i København kan også gøre det. - Det er ikke en tillidsmands opgave. Vores opgave er først og fremmest at bevare roen på arbejdspladsen og være kontakt mellem medarbejdere og ledelse, påpeger han.