Pressede sygeplejersker ramt af sygdom

Vikarer og assistenter fylder stadig flere huller ud i ældreplejen

NIBE:Sygefraværet blandt hjemmesygeplejersker er så stort, at kommunen indkalder assistance fra vikarbureauer og ansætter flere assistenter. - Sygdom har medført et øget arbejdspres på den resterende del af af sygeplejerskerne. Sådan lyder en af konklusionerne i en rapport om den nye struktur på ældreområdet bestilt af socialudvalget, og fremlagt på denne uges byrådsmøde. Strukturen går i korte træk ud på, at der nu er tre områdeledere mod før fire. To områdeledere har ansvaret for Nibe by og nærmeste omegn, den tredje dækker områder på landet. Den ene er uddannet sygeplejerske, de to andre social- og sundhedsassistenter. I praksis har den nye struktur medført, at stillingen som sygeplejefaglig leder ikke blev genbesat, da lederen sagde op, alt imens sygefraværet hobede sig op. - Når så mange melder sig syge, går det jo i selvsving. Dem på job skal løbe endnu hurtigere, og så vokser risikoen for fravær yderligere, konstaterer tillidsmand for sygeplejerskerne, Inger Søndergaard. Hun understreger, at kunder og pårørende roser ældreplejen, men frygter for fagligheden, når kommunens 15 sygeplejersker næste uge bliver splittet i tre grupper som led i flytningen fra Sundhedscentret til Plejehjemmet Solsidecentret. Fagforeningen plejeråd er nu gået ind i sagen.