Slagterier

Pressemeddelelse fra Danish Crown

Læs hele pressemeddelelsen fra Danish Crown om salget af slagterigrunden i Hjørring

Danish Crowns bestyrelse har i dag truffet beslutning om salg af slagteriet i Hjørring. Køberen ønsker at udvikle området primært til boligformål, idet slagterigrunden ligger attraktivt, tæt på Hjørrings bymidte. Den gamle slagterigrund vil med dette projekt komme til at udgøre et positivt bidrag til byudviklingen i Hjørring. Salget er sket efter vurdering af to tilbud, og bestyrelsen har valgt det tilbud, der økonomisk er klart mest attraktivt. Salget er en direkte følge af den langsigtede strukturplan for svineslagterierne, som Danish Crown meldte ud for 5 år siden. Heri indgik en samling af slagtningerne på færre anlæg med det formål at investere i automatisering og rationalisering og dermed øge danske slagteriers konkurrenceevne. I denne strukturplan indgik lukning af slagtningerne i Nørresundby og Hjørring og en udvidelse af aktiviteterne i Sæby, så Sæby-afdelingen blev fremtidssikret og udbygget til at kunne varetage slagtningerne fra Danish Crowns nordjyske andelshavere. I de mellemliggende år er der blandt andet investeret ca. 300 mio. kr. i slagteriet i Sæby, og medarbejderstaben er øget med 300, så der i dag er 1100 beskæftigede på Danish Crowns afdeling i Sæby. En stor del af den øgede medarbejderstab kommer fra de lukkede slagterier i Nørresundby og Hjørring. Fra Hjørring er der således netop startet 65 medarbejdere i Sæby. Da køberen af slagterigrunden har planer om at udnytte området til boligformål, indgår det i købsaftalen, at Danish Crown skal nedbryde de gamle slagteribygninger. - Det er godt, at vi så hurtigt har kunnet få afklaret fremtiden for slagteriområdet, så det ikke skal ligge og forfalde. Og med de planer, køberen har fremlagt, vil slagterigrunden blive et positivt element i byfornyelsen i Hjørring midtby, siger Danish Crowns formand, Niels Mikkelsen. - Vi har som omtalt i pressen også modtaget et tilbud fra personer, som ønskede en videreførelse af slagteriet - et tilbud, der imidlertid var klart mindre økonomisk attraktivt for Danish Crown.