Politi

- Pressen giver et skævt billede af politiets arbejde

I orden at sætte politiet under lup, men pressen skal være fair i sin dækning, siger Løgstørs politimester, Søren Gade

LØGSTØR:Pressen, eller i hvert fald dele af pressen, er skyld i, at en del danskere får et skævt billede af, hvordan politiet arbejder. Det mener politimester Søren Gade, Løgstør Politi. I går var der nytårsparole på stationen i Løgstør, og her talte Søren Gade om, hvordan politiet oplever en klagesag, der får stor opmærksomhed i medierne. En sådan sag havde Løgstør Politi i 2002, hvor den 21-årige Jens Arne Ørskov Mathiasen døde af hjerteslag under en anholdelse. Han døde under transporten til arresten i Aalborg, og det medførte en undersøgelse ved Statsadvokaturen og en massiv pressedækning. Betjentene, der stod for anholdelsen, blev renset for enhver mistanke om vold eller forsømmelighed. - Politiets arbejde skal naturligvis kunne tåle dagens lys. Det er da heller ikke sådan, at jeg eller mit personale har noget imod, at nogen kigger os i kortene, når der indgives klages, sagde Søren Gade og fortsatte: - Jerg vil dog gerne fremhæve, at det kan opleves som mindre heldigt, når man i klagesager kan konstatere, at der er en del af pressen, som efter min opfattelse ganske hæmningsløst vinkler klagesager til klagerens fordel og navnlig gør dette, mens "systemet" på grund af reglerne om tavshedspligt er afskåret fra at kommentere eller i det hele taget tage til genmæle. Politimesteren oplever, at det kan være svært at genkende virkeligheden i pressens dækning, når man selv har et indgående kendskab til en sag. Når en klagesag er slut, hvilket i langt de fleste tilfælde ikke medfører kritik af politiet, får sagen ikke længere samme store opmærksomhed. Søren Gade opfordrede derfor pressen til at få afslutningen med. Nytårsparolen var - helt efter traditionen - velbesøgt. I den mere muntre afdeling var markering af landpolitiassistent Dann Nedergaards 40 år jubilæum og vicekriminalinspektør Jørgen Birger Jensen og vicepolitikommissær Gert Høegs 25 års jubilæer.