Presset til at skrive under

?Har det nogen betydning, om man underskriver fraflytningsrapport i forbindelse med et flyttesyn? Jeg har netop deltaget i flyttesyn i en boligforening, og der blev lagt et voldsomt pres på mig for, at jeg skulle skrive under. !Hvis der er uenighed om lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning, skal sag indbringes for Beboerklagenævnet. Såfremt De har godkendt fraflytningsrapporten eller har frafaldet Deres indsigelser, er en sådan indbringelse ikke nødvendig. Så Deres beskrivelse af forløbet er nok udtryk for, at boligforeningen gerne har villet afklare, om der var uenighed. Såfremt der var en sådan uenighed, ville det være at foretrække, at lejligheden blev besigtiget af Beboerklagenævnet, inden lejligheden blev istandsat. Begge parter kan indbringe sag for Beboerklagenævnet, og den part, der har fjernet beviset (altså istandsat lejligheden) kan have et bevismæssigt problem. Der er ingen frister for indbringelsen, men det er et krav, at Beboerklagenævnet har behandlet sag om uenighed, for at domstolene kan behandle en efterfølgende inkassosag. De konfliktpunkter, som Beboerklagenævnet blandt andet kan tage stilling til er: - omfanget af normalistandsættelsen - spørgsmål om boligforeningens overtagelse af normalistandsættelse (A-ordningen) - spørgsmål om eventuel misligholdelse - tilsidesættelse af de formelle regler i forbindelse med flyttesynet - spørgsmålet om prisen for det udførte arbejde