Myter og uvidenhed

Sundhedsstyrelsen 11. maj 2012 06:00

FIBROMYALGI: Uanset hvor i verden fibromyalgipatienter bor, giver denne lunefulde og usynlige sygdom sig udtryk i udbredte kroniske smerter i led og muskler, stor træthed, hurtig udmatning, koncentrationsbesvær, søvnbesvær, nedsat immunforsvar, svimmelhed, irritabel tyktarm, tørre slimhinder m.v. Sygdommen har formentlig altid eksisteret, da den har været beskrevet gennem flere århundrede under forskellige betegnelser. Sundhedsstyrelsen herhjemme anerkender, at fibromyalgi er en fysisk sygdom, og WHO gør det ligeledes ved at anbringe sygdommen i ICD-10 diagnosefortegnelsen under M79.7 Dansk forskning har gennem hjernescanninger bevist, at fibromyalgipatienter har en række forstyrrelser i centralnervesystemet, som medfører overfølsomhed overfor smertepåvirkninger. Internationale forskningsresultater viser, at fibromyalgi er en meget kompliceret sygdom, hvor også gener og hormonelle forstyrrelser spiller ind. Den egentlige årsag til fibromyalgi har man ikke fundet frem til endnu, men jeg glæder mig til den dag, hvor forskningen finder forklaringen, for så vil der forhåbentlig også kunne findes en effektiv behandling af sygdommen. 12. maj er international opmærksomhedsdag for fibromyalgi! Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg engang læste et sted, at et samfund kendes på, hvordan det behandler sine syge! Det er så sandelig sandt, og jeg græmmer mig over disse års tiltagende leflen for et menneskesyn med en meget besynderlig skævvridning af sygdomsopfattelse. Fibromyalgi er en af de sygdomme, der i mange år har været omgærdet af uvidenhed og en masse myter! Mytedannelser er et almindelig kendt fænomen omkring sygdomme, man endnu ikke er forskningsmæssigt færdig med udredningen af. Eks. kaldte man i mange år (og for ikke ret mange år siden!) sclerose for hysterisk lammelse, fordi de "kloge" forskere hellere ville kalde patienterne for skabagtige end at fortælle, at deres egen forskning hidtil havde været utilstrækkelig! Det, jeg ser, i disse år er udviklingen af en udspekuleret konspirationsteori, hvor man i sandhed skyder med spredehagl ved at psykiatrisere en hel række meget forskellige lidelser og samle dem under et på én lang liste! - Dette forsimplede og mistroiske menneskesyn udspringer igen af de samme gamle myter og ideer om, at det man ikke ved nok om, det eksisterer ikke! Man har rystet det hele sammen med en stor portion uvidenhed og en livlig fantasi, hvoraf der så er opstået nogle 'smart indpakkede' konklusioner! - Denne teoris ihærdige fortalere nærer tydeligvis mistillid til, ja, ser helt bort fra, såvel de læger, der tror på patienterne og måske tidligere har diagnosticeret disse, såvel som til patienternes egne ord og oplevelser af deres sygdomme! Fibromyalgi er en af diagnoserne på denne efterhånden lange liste af forskellige lidelser, der nu forsøges udraderet af denne flok teoretikere. Alle sygdomme på listen betragtes her samlet under fællesbetegnelsen "funktionelle lidelser", og patienterne får at vide, at de lider af somatiserings-tilstande, der er det nye udtryk for hypokondri! Med en fællesbetegnelse for de listede patienters meget forskellige lidelser er disse teoretikeres logik her ligeså logisk, som resten af teorien - så alle skal behandles ens og helbredes med terapi, motion, psykofarmaka og falsk omsorg - alt imens omgivelserne (læge, familie, kommune osv.) selvfølgelig også får at vide, at det patienterne fejler, er indbildt! Tænkt eksempel på resultatet af dette menneskesyn: En person brækker benet, men på sygehuset får han at vide, at det er armen, der er brækket - ikke benet. Selvom han kan mærke, at det er benet der smerter og ikke kan støttes på og derfor gør indsigelser, så får han gips på armen! Basta! Da han bliver ved med at klage over smerter i benet bliver man irriterede på ham og mener, han fantaserer - han får derfor tilbudt samtaleterapi, så han ikke hele tiden fokuserer på de indbildte smerter, og motion og psykofarmaka. Han må lære at indse, at han har taget fejl! - Da fejlbehandlingen sidenhen giver endnu flere smerter i det brækkede og ubehandlede ben, og siden i hoften og ryggen, bliver det afvist og 'snakket hen over'… manden har jo tydeligt vist, at han er hypokonder! Samtidig skriver man til hans læge, at han er rask, armen er helet, og han skal ikke skal have yderligere behandling, men lider tydeligvis af en somaterings-tilstand, som han ikke er særlig god til at håndtere. Man fraråder, at patienten ikke udredes yderligere, da det er spild af ressourcer. Man skriver det samme til kommunen, der straks "sætter ham kniven for struben", så han ikke forsøger at snyde systemet. Hans pårørende får at vide, at han er rask og at smerterne ikke er reelle, men noget, der bare sker i hans hoved. - Men, mandens smerter bliver værre. Han får lidt smertestillende og en lidt højere dosering af psykofarmaka, så han kan lære at se lidt lysere på livet. - Forhåbentlig får denne mand aldrig nogensinde andre sygdomme, og helst slet ikke livstruende sygdom, for han kan ikke længere være sikker på at komme i hænderne på læger, der vil tage ham seriøst, da der står hypokonder i hans journal! Konsekvenserne af en flok teoretikeres forsimplede og mistænksomme menneskesyn, hvor man ikke tror på patienterne selv, men mere på sine egne skråsikre, vidtløftige og fantasifulde teorier vil, som beskrevet i eksemplet, altid resultere i fejlbehandlinger! - I fejlbehandlingernes kølvand ligger der allerede en forfærdelig masse mistolkede, mistænkeliggjorte og mishandlede menneskeliv - ja, sågar også dem, der døde, fordi de aldrig fik den behandling, de havde brug for, eller fik en hel forkert! Det er respektløshed ud over alle grænser, og groft overgreb på syge mennesker! OG jeg synes faktisk også, det er beskæmmende i disse krisetider, at der bruges så forfærdelig mange penge på en teori, der er så virkelighedsfjern og så langt ude i hampen! De penge kunne bruges langt, langt bedre på seriøs forskning og seriøs behandling! Hvordan kan et velfærdssamfund overhovedet godkende et så stigmatiserende syn på en så stor gruppe syge medmennesker? 12. maj er international opmærksomhedsdag for fibromyalgi! Dette skal være min opmærksomhedshilsen på dagen til alle med den fysiske sygdom fibromyalgi, og til alle, der kender til eller møder mennesker med fibromyalgi! - Allermest gælder mine tanker de af jer, der lige nu kæmper en urimelig kamp imod mistænkeliggørelse og psykiatrisering! Pas rigtig godt på jer selv! OG, så vil jeg glæde mig til den dag, hvor den lille dreng fra "Kejserens nye klæder" igen står midt i den store tilbedende folkemængde og denne gang peger ud på "ondt-i-livet-teorien" og "TERM-modellen", der spadserer stolte forbi, mens han RÅBER sandheden, så det høres ud over hele landet og hele folkemængden: "Se, se, de har jo slet ingenting på…!" Det er kun et spørgsmål om tid!

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...