EMNER

Principiel drøftelse af at nedklassificere veje

SINDAL:Teknisk udvalg har valgt at stille nedklassificeringen af to små kommunevej til private fællesveje i bero indtil videre. - Vi vil afvente en principiel stillingtagen i partigrupperne, før vi tager sagen op igen. Det kan få konsekvenser for andre småveje end Fauerholtvej og Skovhus, hvis vi begynder at nedklassificere, siger udvalgsformand Poul Dige Pedersen (V): Udvalget tog spørgsmålet omkring småvejene op ved evalueringen af den årlige vejtur, hvor udvalg og embedsmænd var ude omkring de omtalte veje. Partigrupperne skal blandt andet drøfte, hvilke slags veje, der kan nedklassificeres. Er det kun blinde veje eller også små veje, og hvor der tilmed kan være tale om andre brugere end de lokale lodsejere. - Kommunen er stadig vejmyndighed, og hvis andre brug medfører et særligt slid, så kan vi beslutte, at de skal være med til betale til vejens vedligeholdelse, oplyser udvalgsformanden. Ved en privat fællesvej er det ellers lodsejerne/grundejerne, som skal betale for holde vejen i forsvarlig stand, men indstiller teknisk udvalg på et senere tidspunkt, at Fauerholtvej og Skovhusvej skal være private fællesveje, så vil der først blive lagt ny overflade på de to veje. Fauerholtvej er med i den pulje af asfaltarbejder, som har været i udbud i år, og som asfaltfirmaet NCC udfører. Skovhusvej er med den pulje af ekstraarbejder, der kan udføres på grund af et gunstigt udbud. Sindal Kommunes prioritering af årets asfaltarbejder betyder, at der kommer ny slidlag på Rugvænget og to sideveje, på Virkelystvej og en del af Sverrigsgade. Rålundvej, Christiansmindevej, en del af Tislumvej, Fauerholtvej og Dvergetvedvej skal have ny overflade, og af ekstra vestrækninger kan der foruden Skovhusvej blive tale om den nederste del af Tislumvej.