EMNER

Principielt ja til udvidelse af Skovglimt

HJALLERUP:Byrådet har på denne uges decembermøde sagt principielt ja til et ønske fra amtet om at udvide den amtslige institution Skovglimt i Hjallerup. Amtet vil med udvidelsen have Skovglimt til at rumme 28 boliger og et serviceareal for de ansatte, og beboerne vil også fremover være ældre handicappede - hvor de nuværende beboere i de udvidede rammer får selskab af ligesindede fra amtets lignende boform i Hammer Bakker. Formanden for social- og sundhedsudvalget, Inger Pedersen (S), udtrykte i forbindelse med principgodkendelsen glæde over, at amtet tænker i udvidelses-baner i Dronninglund Kommune.