Hjørring

Principper godkendt

HJØRRING:Kommunens sundheds-, ældre-, og handicapudvalg har nu godkendt principperne for den omlægning, der skal ske på de ældre- og handicappedes aktivitetsområde. - Modsat Sund By'erne, så er det her en ren sparereform, fastslår Jørn E. Christiansen (SF), formand for udvalget. Han forklarer, at der skal spares otte stillinger væk - svarende til en besparelse på 2,5 mio. kr. Fysiske enheder - Vi har nu godkendt planen, der sikrer, at de fysiske enheder rundt om i kommunen ikke nedlægges. Men aktiviteterne i klubberne vil blive drevet sådan, at brugerne selv er med i det, siger Jørn E. Christiansen. Det er de åbne aktivitetstilbud, som altså fortsat vil finde sted decentralt i kommunen. De såkaldte visiterede aktivitetscenter, hvor de ældre og handicappede henvises til, skal samles på færre centre, og ledelsesstrukturen skal forenkles. Nu bliver de op til ledelsen på området at komme med et konkret forslag til, hvordan planen kan gennemføres. Det skal vedtages på sundheds-, ældre- og handicapudvalgets møde 5. november.