principper

Dansk handicappolitik bygger på følgende principper: Kompensation: ydelser og hjælpeforanstaltninger tilbydes handicappede for at afhjælpe og begrænse konsekvenserne af nedsat funktion mest muligt. Sektoransvarlighed: alle der tilbyder service, tjenester og ydelser til borgere i almindelighed er forpligtede til at ydelserne er tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelse. Soldaritet: ydelser finansieres via skattesystemet. Ligebehandling: at sikre alle lige muligheder for at udvikle og nyttiggøre sine potentialer. Og udvikle færdigheder i overnesstemmelse med den enkeltes evner. Kilde: Det Centrale Handicapråd