EMNER

Prioritering under ansvar

PROPORTIONSFORVRÆNGNING:Kære Elmer Østergård. Du skriver i NORDJYSKE Stiftstidende tirsdag 25. juli, at du må krumme tæer over Kurt Rasmussens bekymring over, at politikerne eventuelt vil lade penge tilfalde de ældre, der ellers burde være tiltænkt Danmarks Ornitologiske Forening (DOF). Du lader åbenlyst forargelsen stå i vejen for forudsætningen for konstruktiv kritik, nemlig en objektiv vurdering af den kritiserede teksts indhold. Kurt Rasmussen siger, at han er bekymret for en prioritering på bekostning af naturplejen, hvilket ikke har det mindste at gøre med, at naturen skal gå foran mennesket. For øvrigt går hans bekymring på naturen generelt og ikke, som du fejlagtigt skriver, på midler øremærket til DOF. Du forsætter gennem dit indlæg med at remse op, hvad du føler skal op- eller nedprioriteres og lader dine misforståelser af Kurt Rasmussens udtalelser skinne igennem endnu engang ved at nævne, at ”ikke alle kommuner har taget penge fra de ældre for at bruge dem på vedligeholdelse af stier, der aldrig bliver benyttet.” Sagens kerne er - til din orientering - at det er en sådan prioritering, der advares om, og igen lader du følelserne få overtaget på forkert et grundlag. Betænkeligheder går udelukkende på en eventuel nedprioritering af naturen, hvilket han nævner eksempler på, har fundet sted i nogle kommuner. I sidste halvdel i dit indlæg kommer du igen med en række subjektive ytringer, der ikke fortjener saglige kommentarer. Blot vil jeg ud fra disse, udtrykke min tilfredshed med, at vores politikere sjældent er så populistiske og snæversynede, som du fremstår i læserbrevet. Der skal være råd til både ældre og naturen i kommunerne.