Pris for at fyre gravid: 191.610 kr.

VIBORG:Det er dyrt, hvis man fyrer en gravid medarbejder. Det er en kendt sag, og nu er det også gået op for et nordjysk it-firma, der fyrede en kvindelig ansat samme dag, som arbejdsgiveren fik at vide, at hun var gravid. Opsigelsen var begrundet i virksomhedens vanskelige økonomiske situation, og byretten troede da også på, at arbejdsgiveren ikke vidste, at kvinden var gravid, da hun blev peget ud. Men Vestre Landsret gør gældende, at loven om ligebehandling har såkaldt dobbelt bevisbyrde, og at arbejdsgiveren vidste, at kvinden var gravid. Landsretten erkender, at virksomheden var i en vanskelig økonomisk situation, men siger også, at situationen ikke var vanskeligere end den var tre måneder før, hvor kvindens ansættelse blev forlænget. Så det argument fejer landsretten af bordet og dømmer virksomheden til at betale 191.610 kroner i løn og godtgørelse, mens Funktionærkartellet, der førte sagen for sit medlem, skal have knap 60.000 kroner til dækning af sagens omkostninger.