EMNER

Pris for godt landmandskab

SLETTESTRAND:Et markant landmandspar i Han Herred, Kis og Valdemar Møller, Ågård Hovedgård, er blevet hædret af LandboNord for godt landmandskab. På kredsårsmødet på Hotel Klitrosen i Slettestrand begrundede formanden Henrik Gregersen valget af ægteparret Møller. - I har 40 års jubilæum som landmænd. I 1965 havde I 35 søer, nu har I 1800 søer og 12.000 slagtesvin i et I/S sammen med sammen jeres søn og svigerdatter, gjorde formanden op. En tydelig illustration af strukturudviklingen i landbruget. En vægtig begrundelse for hæderen er Valdemar Møllers store engagement, både i egnens ve og vel og i landbrugserhvervet i særdeleshed. Det gælder både i bestyrelsesarbejdet i Egnsbank Han Herred og i svineslagteriet TiCan, hvor han har været bestyrelsesformand en lang årrrække. - Du har været bønderne en god mand, fastslog Henrik Gregersen. En bevæget Valdemar Møller sagde i sin tak, at det er en stor ære at blive påskønnet af sine kolleger. - De 40 år er gået hurtigt, men de er også gået godt. Da vi oprettede TiCan, var der 23 slagterier i landet. Nu er vi to tilbage, og vi skal til at betragte hele det nye EU som vores hjemmemarked, understregede han.