Gøttrup

Pris for godt landmandskab

SLETTESTRAND:På LandboNords Kredsårsmøde i kreds 3 var omkring 50 mennesker mødt op på Hotel Klitrosen til generalforsamling, spisning og uddelingen af en pris for godt landmandskab. Prisen gik i år til Hanne og Gunnar Kjelstrup, der en årrække har drevet landbrug på Vustholme. De fik prisen for et flot og velfungerende landbrug. - Der har altid været orden omkring bygningerne, markerne er veldrevne og køerne har en god ydelse, sagde kredsformand Kristian Larsen, Gøttrup, om baggrunden for valget. Kreds 3 dækker hele Han Herred, og på kredsårsmødet fik man konstitueret den nye bestyrelse, hvor Kristian Larsen blev genvalgt som formand. Henrik Gregersen fortsætter som næstformand og i økonomiudvalget, og Palle Jacobsen fortsætter i kvægudvalget. I udvalget for svin afløser Hans Pilgård Pedersen Bent Pedersen. Kirsten Nørmølle blev valgt ind i stedet for Frank Andersen. Det er endnu ikke bestemt, hvilken plads hun skal udfylde.