Pris for jernbanemodeller

AALBORG:Jordbåren støj ved jernbanekonstruktioner er måske ikke noget, der optager de fleste af os. Men forskning på området er ikke desto mindre meget vigtig, når man skal projektere nye jernbaneanlæg som f.eks. nærbanestationerne i Aalborg eller anlæg til højhastighedstog. Derfor får den kun 27-årige adjunkt Lars Andersen dette års forskningspris fra Spar Nord, når Aalborg Universitet 10. april holder sin årlige doktorpromovering. Spar Nord Fondens Forskningspris gives til en forsker, som har udmærket sig specielt på sit område, og det har Lars Andersen med sin ph.d. afhandling "Bølgespredning i uendelige konstruktioner og medier". I den har han formuleret nogle avancerede og brugbare matematiske modeller, som kan bruges til at analysere lyd og vibrationsudbredelse af jordbåren støj især ved jernbanekonstruktioner. Når f.eks. et højhastighedstog bevæger sig, gør det det hurtigere end de vibartionsbølger, det udsender - samme effekt som en jetjager, der gennembryder lydmuren. Det kan ikke bare medføre uønsket støj men også revner i huse og tunneler samt, i ekstreme tilfælde, afsporing af toget. Med Lars Andersen modeller kan der tages højde for disse ting. I begrundelsen for prisen hedder det blandt andet, at: afhandlingen er usædvanligt velskrevet og demonstrerer et sjældent overblik over teori, metoder og anvendelser indenfor et kompliceret teknisk område. Spar Nord Fondens forskningspris er på 250.000 kroner. De 200.000 skal anvendes til forskning, mens de sidste 50.000 er til forskeren selv. Det er femte gang, prisen uddeles.