Pris for system til læringsudvikling

HÆDER:Lektor Birgitte Ravn Olesen, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet har modtaget en pris fra Nordisk Netværk for Voksnes Læring under Nordisk Råd i konkurrencen fra "best practice" til "innovative practice". Birgitte Ravn Olesen er uddannet på RUC med Forvaltning og Kommunikation, og prisen er givet for hendes aktuelle forsknings- og udviklingsprojekt omkring udvikling af plejepersonalets kompetencer i forhold til at give relevant og kontekstspecifik information gennem dialog med patienter og pårørende.