Lokalpolitik

Pris for vejlukning sat til 400.000 kr.

Nabotvist Byrådet skal igen behandle sagen om lukning og omlægning af en stump privat fællesvej på Andrupvej

HOBRO:Prisen for at acceptere lukningen af en stump privat fællesvej er sat til 5,8 hektarer jord eller omkring 400.000 kr. Kravet er gjort gældende af Lone og Knud Nielsen på Andrupvej 17 over for deres nabo, Mads Møller Hansen på Andrupvej 13 i Hobro. Ægteparrets krav fremgår af de papirer, der ligger til grund for en ny politisk holmgang om den spegede nabostrid. Den har sit udgangspunkt i, at Mads Møller Hansen har bygget en pragtvilla på Andrupvej 13, men at beboelse og forhave gennemskæres af den private fællesvej. Derfor har han søgt om tilladelse til at omlægge 130 meter af den private fællesvej. Det har Lone og Knud Nielsen modsat sig, og parrets indvendinger kombineret med Mads Møller Hansens initiativ med at lukke fællesvejen, før tilladelsen var i hus, fik afgørende betydning, da byrådet behandlede sagen i august. Syv stemte for og syv stemte imod - og med stemmelighed fik Mads Møller Hansen nej til sin ansøgning. Afgørende for sagens udfald blev, at Inger Winther (V), Døstrup, undlod at stemme, men det er faktisk på hendes begæring, at sagen atter er sat på dagsordenen for byrådets møde på tirsdag. Her kan man formentlig vente, at Inger Winther nu vil stemme ja, så der lige akkurat tegner sig det flertal, som Mads Møller Hansen håber på. Af nye bilag til sagen fremgår samtidig, at byrådets afgørelse i august efter Mads Møller Hansens opfattelse blev truffet på et ufuldstændigt grundlag. - Det blev slet ikke taget til indtægt, at omlægningen også ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt vil være en fordel, skriver Mads Møller Hansen bl.a. i en fornyet henvendelse til Hobro Byråd. Det er også Mads Møller Hansens opfattelse, at byrådet i august alene lyttede til modparten i sagen, og derfor forklarer han sig i detaljer om både de overvejelser og begivenheder, der har ført til hans ønske om at omlægge fællesvejen, og om den nu fastlåste situation, hvor de to naboer står stejlt over for hinanden. Mads Møller Hansen vægter i brevet trafiksikkerheden både af hensyn til egne børn og eventuelle tilflyttere til området, og han beskriver indholdet i de samtaler, han forud for vejomlægningen havde både med kommunale myndigheder, politiet - og ikke mindst med naboerne Lone og Knud Nielsen. - I 50 år har der aldrig været stridigheder vore familier imellem, og på et direkte spørgsmål om jeg kunne gå i gang med vejomlægningen uden protester var svaret "ja, kom og få en kop kaffe, så ordner det sig nok", fremgår det af Mads Møller Hansens brev til byrådet. I samme brev slår han også fast, at det er ukorrekt, at nabo-familien ikke ønsker en kompensation for vejomlægningen, men i stedet foretrækker forholdene som de er. Ganske vist sagde familien i første omgang nej til kompensation i form af bl.a. håndværksmæssigt arbejde, etablering af nedsivningsanlæg, et mindre jordstykke og et kontant beløb - alt i alt til en samlet værdi på 80.000 kr. - Men på et tidspunkt ønskede Lone og Knud Nielsen som kompenation at overtage det jordareal, der ligger på samme side af ejendommen. Det er på 5,8 hektarer svarende til 400.000 kr. Det fandt vi væsentlig over almindelig anstændighed, skriver Mads Møller Hansen til byrådet. - Senere gentog parret kravet telefonisk, men da jeg atter en gang afviste, startede parret til min forbavselse sagen via advokat, hedder det i det brev, der nu forelægges byrådet.