Lokalpolitik

Pris ikke det afgørende

SEJLFLOD:Byrådsmedlem Bent Bundgaard (UP) har klaget over sine byrådskollegers behandling af sagen om valg af bygherre til 20 almene boliger i Kongerslev. Byrådsflertallet valgte Nørresundby Boligselskab og vragede Lejerbo, som i sin overslagspris var langt billigere, nemlig 18,8 mio. kr. i forhold til 20 mio., som overslagspris fra Nørresundby Boligselskab. Tilsynsrådet har bedt byrådet komme med en forklaring, før rådet tager stilling til, om der er foregået ureglementertheder i forbindelse med sagsbehandling og afgørelse i byrådet. Bent Bundgaard står fast på, at man efter regler om udbudsmateriale skal vælge det billigste, men i svaret til tilsynsrådet skriver byrådet, at man ikke har valgt ud fra økonomi, men derimod ud fra fem andre kriterier. Det gælder økonomisk soliditet, resultater fra tidligere støttet byggeri, organisering og erfaringsgrundlag, bygherrevederlagets størrelse og den forestående udformning af bebyggelsen inklusiv materialevalg. Generelt afviser byrådet, at der er sket forskelsbehandling eller givet de bydende et forkert grundlag at handle ud fra. Lejerbo har bl.a. tilkendegivet, at hvis man havde vidst, hvad det endte med, så havde man ikke givet tilbud.