EMNER

Pris på flaget

AALBORG:Næste år er det 150 år siden, at den danske befolkning fik lov til at frit at flage med Dannebrog. Tidligere var det kongens privilegium. I anledning af jubilæet har den tidligere formand for Danmarks-Samfundets Aalborg-afdeling, Arne Odgaard, indstiftet Flagprisen, som første gang skal uddeles i forbindelse med Valdemarsdag-festlighederne i 2004. Han forklarer, at formålet med Flagprisen er at udbrede kendskabet til Dannebrog, heruder historie og kulturelle forhold samt korrekt brug af Dannebrog. Videre er formålet at udbrede kendskabet til Danmarks-Samfundet med henblik på at øge opbakningen, så der kan skaffes flere midler til uddeling af flag og faner. Arne Odgaard har opstillet syv forskellige typer organisationer, som kan komme i betragtning til prisen. Det er: Ungdomskorps, idrætsforeninger, soldaterforeninger, kolonihaveforeninger, folkedansere, pensionistforeninger og endelig den meget brede: Erhvervslivet og mange andre. Til at bestemme, hvem der næste år skal have prisen har Arne Odgaard nedsat et udvalgt. Han håber på at amtmanden, politimesteren og garnisonskommandanten vil sige ja til den opgave. For at kunne følge med i, hvad der foregår på flagfronten, har Arne Odgaard brug for hjælp. Så hvis der sker noget, der har med Dannebrog at gøre, så kan Danmarks-Samfundet kontaktes via formanden på denne adresse: Danmarks-Samfundet, Aalborg-kredsen, c/o major Henrik Westen-Jensen, Aalborg Kaserne, Gl. Højvej 34, 9400 Nørresundby.