Lokalpolitik

Pris på havne-grunde

Nu er kommunen klar til at købe

FREDERIKSHAVN:Det sidste årstid har der været en voksende utålmodighed over for Frederikshavn Havns bestyrelse, som ikke har kunnet eller villet prissætte de mange erhvervskvadratmeter, der findes på havnen. Samlet taler vi om 430.000 kvadratmeter, og det, der har været fokus på, har været hvilken prissætning, der ville blive valgt for de havnenære arealer. Frederikshavns erhvervsdirektør Jørgen Ove Jensen har tidligere erkendt det uholdbare i ikke at kende kvadratmeterprisen. - Vi har haft det oppe i erhvervsrådet, og nu må der findes en pris, så erhvervslivet ved, hvor det står, og hvad tingene koster, sagde Jørgen Ove Jensen til NORDYSKE i april. Som ejer af havnen kan kommunen gøre brug af forkøbsret, og det gør den nu. Plan- og miljøudvalget har netop detailbehandlet en overtagelse af en trediedel af erhvervsjorden på havneområdet. Og det sker i følge næstformand Niels Ole Fredborg Nielsen for at sikre en fortsat udvikling på havnen. - Vi købte jo den tidligere statshavn for at blive herre i eget hus og for at fremme udviklingen i området. - Det vil vi leve fuldt og helt op til, og derfor satser vi nu på at overtage de første 126.000 kvadratmeter. Plan- og miljøudvalgets melding har en uudtalt dagsorden, der hedder, at nu kan man ikke længere vente. Nu skal der handling til, og kan man ikke klare det i havnens bestyrelse, så må kommunen agere. Sagen behandles på det lukkede byrådsmøde 13. september. Indtil da er de nærmere detaljer om handlen en lukket sag.