Pris til dynamo i dansk gigtforskning

Professor dr.med. Bente Danneskiold-Samsøe modtog Dronning Ingrids Forskerpris på 100.000 kr.

Professor dr.med. Bente Danneskiold-Samsøe modtog Dronning Ingrids Forskerpris på 100.000 kr.

{ Hendes Majestæt Dronningen overrakte torsdag Dronning Ingrids Gigtforskerpris 2007 til professor dr.med. Bente Danneskiold-Samsøe fra Parker Instituttet. Prisen på 100.000 kr. uddeles hvert år til en forsker, der har skabt mærkbare forbedringer i behandlingen og forebyggelsen af gigtsygdomme. Bente Danneskiold-Samsøe modtager prisen for sin mangeårige forskningsindsats, som især har bidraget til forståelsen af sammenhængen mellem smertetilstande og muskelfunktion. Samtidig var prismodtageren i 1999 initiativtager til oprettelsen af Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital, som hurtigt opnåede international anerkendelse og i dag er et af Danmarks mest dynamiske forskningscentre inden for diagnostik, behandling og forebyggelse af reumatologiske sygdomme. Overrækkelsen fandt sted på Amalienborg, og formanden for Gigtforeningens Forskningsråd, professor, overlæge, dr.med, Kristian Stengaard-Pedersen, fremhævede foruden Bente Danneskiold-Samsøes visionære og vedholdende forskningsindsats også hendes lydhørhed og varme interesse for patientens ønsker og behov ¿ og for hendes vedholdende kamp for gigtpatienters ret til bedre behandling og livskvalitet.